صدف منظر قشم

صدف منظر قشم

صدف منظر قشم

صدف منظر قشم

صدف منظر قشم

صدف منظر قشم

صدف منظر قشم

گچ

سفيدكاری (ميكرونيزه)

اين محصول به دليل دقت فوق العاده در مراحل توليد با دانه بندی بسيار ريز و گيرش بالا قابل استفاده در كارهای هنری مثل مجسمه سازی و انواع گچ بری می باشد.

از اين محصول می توان جهت پرداخت نهايی سطوح گچ كاری شده ( بدون مخلوط شدن با گچ ديگر ) و سيقل نمودن آنها بهره جست.

معمولی (ساختمانی)

اين محصول با دانه بندی و گيرش مناسب قابليت كاربرد در طاق های ضربی، ديوارهای تيغه ای، قالب گيری و زير كاری را دارد.

سازه های سقف و ديوار

شركت صدف منظر قشم سازه های سقف و ديوار را به همراه تمامی اتصالات جانبی سيستم ساخت و ساز خشک از قبيل ميخ، چاشنی، پيچ، مهتابی، نوار درزگير، بتونه و..... را با كيفيت عالی و قيمت مناسب در بازار عرضه می نمايد.

موقعیت کارخانه

تماس سریع